Skip navigation

Duomenų apsaugos taisyklės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR)

1. Įžanga

Šios duomenų apsaugos taisyklės skirtos išsamiai, skaidriai ir suprantamai paaiškinti jums, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, kai lankotės mūsų svetainėje www.schmolz-bickenbach.com . Jei vis tiek kažko nesuprasite ar turėsite kitų klausimų asmens duomenų apsaugos tema, kreipkitės į mūsų duomenų apsaugos pareigūną adresu dpo(at)@schmolz-bickenbach.com.

2. Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas, kaip tai apibrėžta ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 4 str 7 d., yra:

SCHMOLZ+BICKENBACH BALTIC UAB

Ateities str.31, LT-52167

Kaunas, Lietuva

3. Duomenų apsaugos pareigūnas

Pagal BDAR 37 str. nuostatas SCHMOLZ + BICKENBACH yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną. Į SCHMOLZ + BICKENBACH duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis adresu

dpo(at)schmolz-bickenbach.com

4. Jūsų teisės į asmens duomenų apsaugą

Pagal asmens duomenų apsaugos teisės aktus savo asmens duomenų, kuriuos tvarko SCHMOLZ + BICKENBACH, atžvilgiu jūs turite tokias teises.

Teisė susipažinti su asmens duomenimis: galite bet kada kreiptis į SCHMOLZ + BICKENBACH, norėdami sužinoti, ar bendrovė kaupia duomenis apie jus. Tokią informaciją SCHMOLZ + BICKENBACH jums suteiks nemokamai.

Teise susipažinti su asmens duomenimis negalima pasinaudoti arba ja galima pasinaudoti ribotai, jei tokie duomenys konfidencialūs, pvz., jei informacija susijusi su profesine paslaptimi.

Teisė pataisyti asmens duomenis: jei SCHMOLZ + BICKENBACH saugomi jūsų asmens duomenys netikslūs ar neišsamūs, turite teisę bet kada pareikalauti, kad SCHMOLZ + BICKENBACH juos ištaisytų.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis: turite teisę reikalauti, kad SCHMOLZ + BICKENBACH ištrintų jūsų duomenis, jei jie nebereikalingi tais tikslais, kuriais buvo surinkti, arba, jei duomenys tvarkomi gavus jūsų sutikimą, jums atšaukus savo sutikimą. Tokiu atveju SCHMOLZ + BICKENBACH privalo nutraukti jūsų asmens duomenų tvarkymą ir pašalinti juos iš savo IT sistemų ir duomenynų.

Teisės reikalauti ištrinti duomenis nėra, jei

 • duomenų negalima ištrinti arba juos būtina toliau tvarkyti dėl teisinių prievolių;

 • tvarkyti duomenis būtina siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą: turite teisę reikalauti, kad SCHMOLZ + BICKENBACH apribotų jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Teisė į duomenų perkeliamumą: turite teisę gauti iš SCHMOLZ + BICKENBACH savo asmens duomenis susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu bei persiųsti juos kitam duomenų valdytojui. Šią teisę turite tik jei

 • suteikėte mums savo duomenis savanoriškai arba su jumis sudarytos sutarties pagrindu, ir

 • duomenys tvarkomi automatizuotai.

Teisė prieštarauti duomenų tvarkymui: jei SCHMOLZ + BICKENBACH tvarko jūsų duomenis pagal BDAR 6 str. 1 d. e arba f punktų nuostatas, galite bet kada pareikšti prieštaravimą dėl tokio duomenų tvarkymo.

Galite pareikšti SCHMOLZ + BICKENBACH visas šias duomenų subjekto teises pateikdami konkretų prašymą šiuo adresu:

dpo(at)schmolz-bickenbach.com

5. Teisė pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai

Pagal BDAR 77 str. nuostatas turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai, jei manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant duomenų apsaugos teisės aktus.

6. Profiliavimo naudojimas

Nebent šiame Pareiškime dėl duomenų apsaugos nurodyta kitaip, SCHMOLZ + BICKENBACH netaiko duomenų profiliavimo. Profiliavimu vadinamas visiškai automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus arba analizuoti ar numatyti asmens elgesį.

7. Jūsų duomenų tvarkymas žurnalo failuose

Kai lankotės mūsų svetainėje, mes renkame duomenis, kurie techniškai būtini, kad galėtume rodyti svetainę jūsų prietaise. Tai yra tokie asmens duomenys, kuriuos jūsų naršyklė automatiškai perduoda mūsų serveriui (žurnalo failai):

 • IP adresas

 • jūsų svetainės (ar programėlės) užklausos data ir laikas

 • laiko juostos skirtumas nuo Grinvičo laiko (GMT)

 • jūsų užklausos turinys (informacija apie tai, kokį konkretų puslapį atidarėte)

 • prieigos būklė / HTTP būklės kodas

 • perduotų duomenų apimtis

 • svetainė, kuri atsiuntė užklausą

 • naršyklė (informacija apie jūsų naudojamą naršyklę)

 • operacinė sistema ir jos sąsaja (kompiuterio, iš kurio lankotės svetainėje, operacinė sistema)

 • naršyklės kalba ir versija

Šie duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 str. 1 d. f punktą. Be šių duomenų naudotojai negali atidaryti svetainės, o mes negalime jos jiems rodyti. Taigi tai yra teisėtas interesas užtikrinti technines sąlygas, kad naudotojai galėtų atidaryti svetainę ir ja naudotis.

Šiuos duomenis gauna įmonė „PlusServer GmbH“, Hohenzollernring 72, 50672 Köln, Vokietija, kuri teikia šiai svetainei prieglobą, bei SCHMOLZ + BICKENBACH. Šie duomenys tvarkomi tik Europos Sąjungos teritorijoje.

Žurnalo failų informacija saugoma 60 dienų , o tada ištrinama.

8. El. pašto adresų sąrašas naujienų pranešimams ir naujienlaiškiams siųsti

Jei užsisakėte gauti SCHMOLZ + BICKENBACH naujienas ar mūsų naujienlaiškius bei davėte tam savo sutikimą, mes saugome ir tvarkome jūsų kontaktinius duomenis, kad galėtume jums siųsti jūsų užsakytas naujienas. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. a punktas.

Sutikimo gauti naujienas tekstas:

Taip, aš sutinku, kad SCHMOLZ + BICKENBACH siųstų man naujienas, kurias užsisakiau gauti el. paštu, ir tvarkytų mano suteiktus asmens duomenis. Aš galiu bet kada nemokamai atsisakyti toliau gauti naujienų pranešimus kreipęsis adresu ir(at)schmolz-bickenbach.com.

Sutikimo gauti naujienlaiškį tekstas:

Taip, aš sutinku, kad SCHMOLZ + BICKENBACH siųstų man naujienlaiškį, kurį užsisakiau gauti el. paštu, ir tvarkytų mano suteiktus asmens duomenis. Aš galiu bet kada nemokamai atsisakyti toliau gauti naujienlaiškį kreipęsis adresu ir(at)schmolz-bickenbach.com.

Jūs galite bet kada atsisakyti toliau gauti naujienas ar naujienlaiškį ir atšaukti savo sutikimą. Prenumeratos atsisakymo nuorodą rasite visuose el. laiškuose, kuriais siunčiame jums naujienas ir naujienlaiškį. Kai tik atšauksite savo sutikimą, mes ištrinsime jūsų duomenis, jei tai neprieštarauja įstatyminiams duomenų išlaikymo reikalavimams.

Naudotis naujienų pranešimais ar naujienlaiškiu galite visiškai savo nuožiūra – tai nėra privaloma sąlyga naudotis mūsų svetaine. Atkreipkite dėmesį, kad mes negalime siųsti jums naujienų ar naujienlaiškį, jei nedavėte mums atskiro sutikimo arba jei jį atšaukėte.

9. Užklausos forma

Savo svetainėje siūlome užklausos formą, kad galėtumėte kreiptis į mus, jei turėtumėte klausimų apie SCHMOLZ + BICKENBACH, mūsų svetainę ar kitomis temomis. Į mus taip pat galite kreiptis el. paštu.

Kai kreipiatės į mus naudodami užklausos formą ar el. paštu, išsaugome duomenis, kuriuos mums juose pateikiate (jūsų el. pašto adresą, vardą ir pavardę, užklausos tekstą ir kitą informaciją), kad galėtume tvarkyti jūsų užklausą ir į ją atsakyti.

Jūsų duomenis šiuo tikslu tvarkome vadovaudamiesi BDAR 6 str. 1 d. f punkto nuostatomis. Jei kreipiatės į mus kokiu nors klausimu, tvarkome jūsų kontaktinius duomenis vadovaudamiesi jūsų ir mūsų bendru interesu atsakyti į jūsų užklausą. Naudotis užklausos forma galite visiškai savo nuožiūra – tai nėra privaloma sąlyga naudotis mūsų svetaine. Žinoma, negalėsime atsakyti į jūsų užklausą, jei nepateiksite mums užklausos formoje privalomų nurodyti kontaktinių duomenų.

Kai tik duomenys, kuriuos gavome jūsų užklausoje, nebebus reikalingi jai nagrinėti, mes juos ištrinsime. Tik įstatymų numatytais privalomais duomenų išlaikymo atvejais mes juos saugosime ilgiau, o pasibaigus tokiam laikotarpiui juos ištrinsime.

10. Slapukų naudojimas

Savo svetainėje naudojame slapukus. Slapukai yra maži teksto failai su konfigūravimo informacija, kuriuos mūsų tinklo serveriai siunčia į jūsų naršyklę, kuri savo ruožtu įrašo juos į jūsų kompiuterį naudoti vėliau.

Naudodama slapukus mūsų svetainė gali gauti iš jūsų naršyklės tam tikrą informaciją ar ją išsaugoti. Tai gali būti informacija apie jus, jūsų nustatymus ar jūsų prietaisą. Dažniausiai tokia informacija naudojama siekiant užtikrinti numatytą svetainės funkcionalumą. Paprastai pagal tokią informaciją neįmanoma nustatyti jūsų tapatybės. Tačiau ji leidžia mums palengvinti jūsų naršymą pritaikant svetainę jūsų poreikiams. SCHMOLZ + BICKENBACH naudoja dviejų rūšių slapukus:

(1) Seanso slapukai (laikinieji slapukai)

Mes naudojame seanso slapukus (jie taip pat vadinami laikinaisiais slapukais) Šie seanso slapukai išlaikomi jūsų kompiuteryje tik kol naudojatės mūsų svetaine ir yra ištrinami, kai ją uždarote. Mūsų naudojami seanso slapukai leidžia mums tik atpažinti jus pagal seanso kodą, kol naudojatės mūsų svetaine. Pasibaigus seansui seanso slapukai ištrinami. Seanso slapukai naudojami tik tokiu tikslu.

Šie slapukai būtini optimaliam mūsų svetainės veikimui užtikrinti, todėl jų negalima išjungti mūsų sistemose. Paprastai šie slapukai nustatomi reaguojant į jūsų veiksmus, kad būtų patenkinti jūsų paslaugų prašymai, pvz., nustatant privatumo nuostatas, registruojantis ar pildant formas. Savo naršyklėje galite nustatyti nepriimti šių slapukų arba kad ji įspėtų apie jų įrašymą, tačiau tuomet kai kurios mūsų svetainės sritys gali neveikti.

Seanso slapukai naudojami vadovaujantis BDAR 6 str. 1 d. f punkto nuostatomis. Be šių slapukų būtų techniškai neįmanoma suteikti jums galimybę patekti į svetainę, su ja susipažinti ir naudotis jos paslaugomis. Tai, kaip galite ištrinti šiuos slapukus, paaiškinta 11 skirsnyje.

(2) Nuolatiniai slapukai („Google Analytics“)

Mes taip pat naudojame trečiosios šalies „Google Inc.“ (toliau – „Google“) slapukus, vadinamus „Google Analytics“ slapukais. „Google Analytics“ naudoja slapukus, kurie įrašomi naudotojo kompiuteryje ir leidžia analizuoti, kaip naudojatės mūsų svetaine. Tai leidžia mums optimizuoti savo svetainę naudotojams, pvz., sužinant, kurie puslapiai populiariausi, kuriuose puslapiuose reikėtų pateikti naudingesnės informacijos, iš kokių vietų naudotojai ateina į mūsų svetainę ir kiek laiko joje praleidžia. Slapuko surinkta informacija apie tai, kaip naudotojai naudojasi mūsų svetaine, dažniausiai persiunčiama į „Google“ serverius JAV ir ten saugoma. Šioje svetainėje naudojama IP adresų nuasmeninimo funkcija, kad Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės sutarties narių „Google“ naudotojų IP adresai būtų sutrumpinami prieš siunčiant juos į „Google“ serverius. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas siunčiamas į „Google“ serverius JAV, kur jis sutrumpinamas. Todėl norime atkreipti dėmesį, kad duomenų tvarkymas, atliekamas naudojant „Google Analytics“, gali būti nereglamentuojamas ES duomenų apsaugos teisės aktų.

Šios svetainės valdytojo vardu „Google“ naudoja surinktus duomenis, kad išanalizuotų, kaip naudotojai naudojasi svetaine, parengtų svetainės valdytojui svetainės naudojimo ataskaitas ir teiktų kitas paslaugas, susijusias su svetainės ir interneto naudojimu. „Google Analytics“ renkami IP adresai nesusiejami su kitais „Google“ turimais duomenimis. Atkreipkite dėmesį, kad sutikimas naudoti „Google Analytics“ yra visiškai savanoriškas. Toks sutikimas nėra išankstinė naudojimosi mūsų svetaine sąlyga.

SCHMOLZ + BICKENBACH yra nustačiusi trumpiausią 14 mėnesių „Google Analytics“ slapukų išlaikymo laikotarpį. Pasibaigus šiam laikotarpiui surinkti duomenys automatiškai ištrinami.

SCHMOLZ + BICKENBACH yra sudariusi sutartį dėl „Google Analytics“ paslaugos naudojimo. „Google Analytics“ paslauga naudojama tik gavus jūsų sutikimą, kurį galite bet kada atšaukti, tačiau jis negalioja atgaline data (žr. 11 skirsnį).

11. Sutikimas priimti slapukus, jo atšaukimas ir slapukų ištrynimas

Šiame skirsnyje paaiškiname, kaip galite valdyti slapukų naudojimą ir atšaukti savo sutikimą naudoti „Google Analytics“.

(1) „Google Analytics“

Mes naudojame „Google Analytics“ tik gavę aiškų jūsų sutikimą. Tai darome vadovaudamiesi teisiniu pagrindu, numatytu BDAR 6 str. 1 d. a punkte. Šį sutikimą galite bet kada atšaukti.

Sutikimo tekstas:

Taip, iki atskiro pranešimo aš sutinku, kad ši svetainė įrašytų „Google Analytics“ slapukus mano prietaise ir kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis Duomenų apsaugos taisyklių. Šiose taisyklėse taip pat aprašyta, kaip galiu pasinaudoti teise atšaukti savo sutikimą. Šį sutikimą duodu savanoriškai; jis nėra išankstinė sąlyga naudotis šia svetaine.

Sutikimą galima atšaukti dviem būdais. Atšaukus sutikimą nutraukiamas slapuko sukurtų duomenų, susijusių su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), rinkimas ir jų persiuntimas „Google“.

 • Tam galite atsisiųsti ir įdiegti naršyklės įskiepį, kurį rasite toliau nurodytu adresu. Įskiepio atsisiuntimo adresas: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 • Arba galite atšaukti sutikimą naudoti „Google Analytics“ slapuką tokiu būdu: savo naršyklės nustatymuose ištrinkite naršymo istoriją ir visus slapukus, tada iš naujo įkelkite mūsų svetainės tinklalapį. Slapukų nustatymų lange pažymėkite šį langelį „Nenaudoti „Google Analytics“.

(2) Seanso slapukai

Jei vis tiek nenorite naudoti seanso slapukų, slapukų naudojimą galite savarankiškai valdyti naršyklės nustatymuose. Išjungę slapukų naudojimą negalėsite naudotis kai kuriomis svetainės funkcijomis.

12. Nuorodos į „Google Maps“, „YouTube“ ir „LinkedIn“

Savo svetainėje siūlome SCHMOLZ + BICKENBACH turinį, skelbiamą socialiniuose tinkluose („YouTube“ ir „LinkedIn“) bei galimybę suplanuoti kelionę į mūsų įmonę naudojant „Google Maps“. Mūsų svetainėje šios paslaugos įdiegtos kaip nuorodos į išorines svetaines. Jų teikėjai negalės tvarkyti jūsų asmens duomenų, kol nepaspausite jų įdėto grafinio elemento. Paspaudę elementą būsite nukreipti į atitinkamo paslaugos teikėjo svetainę. Jei nenorite, kad šie paslaugų teikėjai gautų jūsų duomenis, nespauskite jų grafinių elementų.

Kaunas, 2018 m. gegužės 25 d.